Ресурсний центр ГУРТ

Ресурсний центр ГУРТ
Анализ интернет сайтаfree counters

Чи ефективно міська влада управляє комунальним майном громади?

Що виявили результати громадського моніторингу ?

Чи наблизив е — реєстр доступ  бізнесу до комунального майна?

Яким повинно бути Положення  про оренду комунального майна?

 

Відповідь на ці та інші питання 25 липня 2018 р. обговорили за круглим столом у Бізнес-центрі «Олександрівський» представники громадськості і бізнесу за участю експертів ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» та медіа

 

Голова Громадської спілки «Федерація асоціацій малого та середнього бізнесу» (надалі Федерація) Олена Герасимчук презентувала результати громадського моніторингу ефективності бюджетних надходжень від управлінням власністю громади міста, зокрема відкритості та прозорості дій посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Миколаєва у 20017 р. та першому півріччі 2018р.

Федерація у своєму дослідженні «Ефективне використання комунального майна» віявила, що причиною нераціональних недоотримань бюджету від оренди комунального майна  міста є:

— відсутність  організації належного контролю за надходженням до бюджету коштів від оренди комунальної власності  майна з боку Управління комунального майна ;

— невиправдане втручання в орендні відносини постійної депутатської комісії з питань ЖКГ, комунальної власності та благоустрою міста;

— електронний реєстр не виправдав сподівань бізнесу і не наблизив їх до комунальної власності;

— Положення про оренду комунального майна недосконале і містить безліч корупціогенних чинників.

 

Чи  ефективно міська влада управляє комунальним майном громади?

Що виявили результати громадського моніторингу ?

 

Протягом січня-липня 2018р. Федерація здійснила громадський моніторинг надходжень до бюджету міста коштів від оренди комунального майна. Його складовими були:

— бюджет міської ради,

— паспорти бюджетних програм і звіти про їх виконання, звіти  про виконання бюджету за 2016-2017р.р. і I півріччя 2018р.,

— протоколи засідань постійної депутатської комісії з питань  ЖКГ, комунальної власності та благоустрою міста ;

— електронний  реєстр комунального майна;

— Положення про оренду комунального майна;

— інші інформаційні джерела.

Відповідно до ст.29  Закону «Про місцеве самоврядування»  управління комунальною власністю відноситься до відання виконавчого комітету. В м.Миколаєві цим займається Управління комунального майна зі штатом працівників  18 чол. (далі Управління).

З метою визначення ефективності управління комунальною власністю, було зроблено низку запитів  до Управління.

Отримані відповіді були порівняні  з даними, які знаходяться у вільному доступі:в бюджеті, паспортах бюджетних програм і звітах про їх виконання та електронному реєстрі.

Як показали результати  порівняння, Управління у повному обсязі не володіє цією інформацією, що підтверджується розбіжностями між даними Управління і звітними документами.

 

Кількість об’єктів  комунальної власності за даними Управління Кількість об’єктів комунальної власності , які містяться  в електронному реєстрі
2270 2566

 

Різниця між цими даними складає 296 об’єктів !

 

Надходження до бюджету  коштів від оренди комунального майна:

рік Заплановано отримати Фактично  отримано різниця
Дані Управління

млн.грн.

Дані бюджетного

звіту млн.грн

Дані Управління

млн.грн.

Дані бюджетного

звіту млн.грн

2015 10,023
2016 7,4 8,4 13,105 11,426 1\1,679
2017 10,5 10,5 13,285 10,825 0\2,46

 

Таким чином, Управління надало недостовірну інформацію, в якій  завищило  фактичне  надходження коштів до бюджету в 2016 р. на 1,679 млн.грн., в 2017р.-на 2,46 млн.грн., а в 2016р. занизило плановий показник  на 1 млн.грн.

 

Якщо порівнювати 3 останні роки 2015-2017, то вбачається, що показник  надходжень до бюджету знаходиться майже на одному рівні в 2015 і 217р.р.

а в порівнянні з 2016р.в 2017 р. цей показник зменшився на 0,6млн.грн. На 2018рік заплановано10 млн.грн.

 

Таким чином при плануванні  доходів Управління свідомо занижує планові показники. Якщо в 2017р. отримали 10,825млн.грн., то плановий показник на наступний рік не може бути меншим ніж 10,825млн. грн.

 

Звертаємо увагу – відповідно до законодавства орендна плата індексується ,  що становить додатковий пасивний доход і його необхідно враховувати при плануванні. Таким чином– за рахунок заниження планових  показників, Управління штучно підвищує ефективність своєї роботи.

 

Федерація спробувала розібратись, чому падають доходи — зменшилась кількість майна, знизились ціни, немає  охочих брати його в оренду, за рахунок чого збільшувались доходи – від індексування орендної плати, чи надання доступу до нових об’єктів оренди.

Для досягнення цієї мети були використані  протоколи засідань і рішення постійної депутатської комісії з питань ЖКГ,  комунальної власності та благоустрою міста, електронний реєстр комунального майна.

Заяви, які надходять до Управління одразу передаються для розгляду  на депутатську комісію, де вони знаходяться на розгляді тривалий час . Це стосується як заяв на оренду комунального майна так і заяв на подовження вже укладених договорів оренди.

У 2016 році  заяви орендарів про надання в оренду комунального майна розглядались  в строки від 2 до 8 місяців. При цьому за ці об’єкти бюджет не тільки не отримував доходи від орендної плати, а ще і ніс витрати на їх утримання. Загальна площа таких об’єктів становила 3434,4 кв.м. Якщо брати середню вартість оренди 1 кв.м, то втрати  бюджету складають 171 720грн. на місяць ( без врахування  індексу інфляції і без витрат на їх утримання), за весь період затримки/або відмови  ця сума сягає більше 1 млн. грн.

У  2017р.   до управління надійшло заяв на оренду об’єктів комунального майна загальна площа яких становить 8604,09 кв.м . Розгляд  заяв складає від 2-х до10 місяців, в окремих випадках 1,5 року, деяким з них згодом було відмовлено . Орієнтовна вартість втрат  бюджету за 1 місяць складає 430200грн. , а за весь період затримки, або відмови  орієнтовно більше  2 млн. грн. Розрахунки проведені  за усереднений період 5 місяців.     Наведені дані  втрат бюджету за 2016-2017р.р. є суттєво занижені, бо не представляється можливим  врахувати весь період оренди по об’єктам, яким відмовлено в користуванні , індекс інфляції,  оцінка вартості майна і інші вихідні дані, які впливають на розмір орендної плати.

 

Виникає питання, які все-таки  органи місцевого самоврядування повинні вирішувати питання орендних відносин  у сфері комунального майна?

 

Згідно з п.30 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування» повноваження міської ради  у сфері комунального майна обмежуються прийняттям рішень щодо його відчуження,затвердження місцевих програм  приватизації, придбання приватизованого майна та надання у концесію об’єктів права комунальної власності, тобто коло втручання депутатів у сферу комунального майна закон обмежив.

Натомість відповідно до ст.29 ЗУ «Про місцеве самоврядування» до повноважень  виконавчих органів влади належить управління комунальною власністю. В м.Миколаєві ця функція покладена на Управління комунального майна.

При дослідженні протоколів засідань постійної депутатської комісії з питань ЖКГ,комунального майна і благоустрою  встановлено, що зазначена комісія перебрала на себе невластиві їй функції учасника орендних відносин наряду з Управлінням та бізнесом.

Підприємництво, яке має або хоче мати відносини у сфері комунального майна для здійснення підприємницької діяльності, постійно знаходиться в стресовому стані, адже для них отримання  в оренду або подовження таких договорів перетворилось на ходіння по муках — в межах від 2-х до 15 місяців заяви про надання в оренду або подовження договорів знаходяться на розгляді в депутатській комісії і  такий розгляд інакше як знущанням назвати не можна. Чого тільки варті причини затягування – «перенесено для вивчення» і так з місяця в місяць.

В переглянутих  нами заявах на подовження договорів орендарі зазвичай просять встановити строк дії договору 2 роки 11 місяців,  але всупереч п.1 ст.17 ЗУ «Про оренду державного і комунального майна» якою мінімальний строк оренди визначено не менше 5 років, а його зменшення  є прерогативою виключно орендаря, депутатська комісія на свій розсуд встановлює строк оренди 1 рік.

Таким чином через  2-5 місяців орендарі знову мусять збирати документи і  проходити ту ж саме процедуру «ходіння по мукам», щоб знову  отримати подовження на 1 рік і так до безкінечності. Та це в кращому випадку.

Інший варіант депутатського розгляду  — «відмовити за недоцільністю». При таких порушеннях і ігноруванні вимог закону з боку осіб, які уповноважені  стояти на його сторожі, ні на який доступ до комунального майна підприємці не можуть розраховувати.

 

Чи наблизив електроний реєстр  доступ бізнесу до комунального майна?

 

Потягом багатьох років бізнес прагнув отримати спрощений доступ до комунального майна, встановлення в цій сфері  чітких і прозорих правил взаємодії з органами місцевого самоврядування. Не так давно, а саме перед виборами мера міста і депутатів міської ради  восени 2015 року підприємництво напрацювало свої пропозиції і уклало меморандуми про їх просування з тодішніми кандидатами , а зараз депутатами від різних фракцій  і теперішнім міським головою. І зараз бізнес вимагає відповіді, чому його пропозиції замилюються, а стан справ з доступом до комунального майна не тільки не покращився, а став просто нестерпним.

Обіцяний електронний реєстр комунального майна , за який було заплачено близько 400тис.грн., не тільки не наблизив доступ бізнесу до комунального майна, а ще більше його ускладнив.

Жодна з пропозицій бізнесу не була врахована, тому  працювати з цим реєстром просто неможливо – інформація не відкривається, зміни до реєстру не вносяться, характеристика об’єктів не наводиться. Гроші громади витратили, галочку поставили, а для кого це зроблено не зрозуміло.  Що не для бізнесу то це стовідсотково.

 

Яким повинно бути Положення  про оренду комунального майна?

 

Основним документом, який регулює порядок  управління комунальною власністю є Положення про оренду комунального майна.  Якщо говорити про ефективність чи неефективність такого управління, то треба розпочинати саме з цього Положення.

За результатами перевірки Положення встановлено, що воно не відповідає вимогам законодавства, не встановлює чітких і прозорих правил в цій сфері, містить близько 25 корупціогенних чинників, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та, як наслідок, мати негативний вплив на суб’єктів господарювання, а саме:

— не встановлені конкретні підстави та критерії для прийняття тих чи інших рішень (надання рекомендацій ), зокрема за яких умов надається відмова;

— не  встановлено порядку надання згоди  на укладення договору оренди управлінням комунального майна;

— не встановлено підстав за яких може бути відмовлено в укладенні договору оренди;

— наявні проміжні етапи  та органи без конкретизації їхньої участі в  адміністративній процедурі, зокрема:

1) не вказано час впродовж  якого постійна комісія розглядає подані документи та приймає рішення;

2) не встановлено послідовності дій посадовців та суб’єктів господарювання у разі, якщо депутатська комісія не проводить засідання впродовж тривалого часу

— відсутні формальні, тобто ті, що піддаються зовнішній незалежній перевірці, критерії  обрання найкращої пропозиції учасників конкурсу.

Тобто не встановлено конкретних умов/бальної оцінки, завдяки чому  можна визначити конкретні умови забезпечення вирішення пріоритетних  економічних і соціальних напрямків розвитку міста , подальшої експлуатації об’єктів оренди.

— не визначено підстави\критерії, відповідно до яких визначається строк надання майна в оренду та інші.

Для  порівняння , нами були досліджено  аналогічне Положення в м. Вінниця, в якому чітко прописані порядок і правила  надання в користування комунального майна, тому там не виникає конфліктних ситуацій і зловживань з боку  депутатів і управління комунального майна.

Взагалі такого «безпредела» у сфері відносин з комунальним майном  як у м.Миколаєві , ми не знайшли по всій Україні. Слід відзначити, що власність громади м.Миколаєва депутати разом з керівництвом управління комунального майна напевно  вважають своєю особистою власністю, бо навіть намагання громадськості отримати доступ до документів натикаються на жорстку відсіч з боку керівництва Управління комунального майна.

Як показали результати дослідження,  в м.Миколаєві потребує лікування не тільки бюджет, а й особи , від яких залежить його наповнення.  

Прес-служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» за матеріалами ГС «Федерація асоціацій малого та середнього бізнесу».

_______________________________________________________

Захід проведено в рамках проекту ГС  «Федерація асоціацій малого та середнього бізнесу»» на тему: «Ефективне  використання  комунального майна» який реалізується за участю регіонально партнера  ГО «Асоціація юристів «правозахист» при підтримці ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» за кошти  Національного фонду підтримки демократії (NED м. Вашингтон, США).

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>