Бюджетні слухання з 8.12.2018 перенесено на 26.01.2019р
http://samoorg.com.ua

Ресурсний центр ГУРТ

Ресурсний центр ГУРТ
Анализ интернет сайтаfree counters

«Житлово-комунальні послуги — під контроль громадськості»

Донор: Фонд «Східна Європа» (грант № 134 на суму 84 000 грн.).

Виконавець: Миколаївська міська громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва» (ФРММ).

Географія проекту: м. Миколаїв. Період реалізації: 1.02.2012 р. — 31.12.2012 р.

Чому виникла ідея проекту і в чому полягала її актуальність:
При проведенні з 2005 р. ММГО Фонд розвитку м. Миколаєва (ФРММ) щорічних досліджень проблем розвитку громади міста виявлено зростання невдоволення громадськості якістю послуг ЖКГ. А дослідженням ФРММ в 2011 р. на тему «Ефективність політики розвитку ЖКГ» (http://frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2011/05/Gren_book_260511.pdf ) доведено, що шлюб на місцевому та державному рівнях механізмів впливу громадськості на забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами, є суттєвою проблемою. Для її вирішення ФРММ приєднався до міжрегіональної коаліції на чолі ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення», метою та завданнями проекту якої є створення механізмів впливу громадськості на забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами шляхом розробки та впровадження необхідних для цього нових і змін до чинних нормативно- правових актів на місцевому та державному рівнях.

Мета та завдання проекту;
Мета проекту: створити механізми впливу громадськості на забезпечення населення м. Миколаєва якісними житлово-комунальними послугами шляхом розробки та впровадження необхідних для цього нових і змін до чинних нормативно-правових актів на місцевому та державному рівнях.
Завдання 1: Проаналізувати місцеву нормативну базу в м. Миколаєві щодо наявності механізмів впливу громадськості (органів самоорганізації населення та відповідних ініціативних груп (ІГ) за місцем проживання) на забезпечення населення якісними ЖКП та підготувати пропозиції щодо місцевих актів щодо забезпечення впливу громадськості в м. Миколаєві на забезпечення населення ЖКП за результатами проведеного аналізу.
Завдання 2: Сприяння діяльності коаліції та реалізації завдань її координатора та інших членів.
Завдання 3: Забезпечити умови для прийняття підготовлених пропозицій і проектів НПА у м. Миколаєві і на державному рівні.
Завдання 4: Провести інформаційну кампанію щодо реалізації проекту.

Партнери проекту:
Миколаївській міськвиконком; Методична підтримка ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення». Медіа-підтримка: МГО ВГО «Національний союз журналістів України», ТРК «МАРТ».

Що було зроблено і отримано в результаті реалізації проекту
Завдання 1.
При методичної підтримки експертів ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» розроблено документ аналізу політики і сформований аналітичний документ «Механізм впливу жителя міста на якість житлово-комунальних послуг в м. Миколаєві» з проектом рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій ». Тест аналітичного документа на http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/05/Analiz_100512.pdf
— Виявлено прогалини то недоліки місцевої нормативної бази в м. Миколаєві щодо наявності в них положень, необхідних для якісної реалізації ОСНами своїх повноважень в ЖК-сфері та інших механізмів впливу неформалізованих громадських утворень на надання ЖКП.
Завданння 2.
Забезпечення проведення регіонального круглого столу проекту 25.06.2012р .. «Вплив громадськості на забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами: стан нормативно-правової бази». Опис діяльності: Забезпечено участь 23 чоловік (представників громадських організацій (12), ОСНів (5), ЗМІ (4 особи), з півдня України (з м Миколаєва, Вознесенську Миколаївської області та Херсона, Одеси) та Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради (2 особи) За модерацією. А.С Крупник (голо ва ВГА АССН, директор проекту,) Є Абрамової (м Одеса експерт-методист проекту ВГО АССН) і М. Золотухіна (голова правління ФРММ,) експертами з обговорення результатів досліджень проекту. Отримані дані для доопрацювання нормативних пропозицій щодо актів Уряду та Мінрегіонбуду.
-Фотозівт Круглого столу 25.06.2012
— Прес-реліз круглого столу 25.06.2012 http://frgn.mk.ua/?page_id=4499

-Пост реліз http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/06/Post- Reliz 25.06.12 FRMM.doc

— Проект резолюції круглого столу «Вплив громадськості на забезпечення населення якісними житлово-коммунальними послугами: стан нормативно-правової бази»
3-хвілліній відео сюжет вийшов в новинах «МСН» ТРК 27.06.12 та розміщені в соціальних медіа на http://www.youtube.com/watch?v=X_0TQln3-RE&feature=youtu.be

3-хвілліній відео сюжет вийшов в новинах «Такі новини» ТК ТАКT-NV 2.07.12 і розміщені в соціальних мережах http://www.youtube.com/watch?v=e8BeqGoU9xs&feature=youtu.be а також на сайті ФРММ (Телекомпанія ТАК ТВ)
Результат діяльності:
Прийнята проект резолюції, запропонований ВГО АССН.
За підсумками заходу координатора коаліції ВГО АССН при партнерстві з ФРММ вийшло 16 матеріалів у ЗМІ. З них 1 в обласній газеті «Южная правда» http://www.up.mk.ua/cgi-bin/page2st.php?param=5507, 2 сюжети на регіональних телевізійних каналах «Март» http://youtu.be / X_0TQln3-RE ТАК-ТВ http://youtu.be/e8BeqGoU9xs

13 матеріалів у інтенет-виданнях.

Завдання 3 і 4.
1. Сформовано і поширене в суспільстві аналітичний документ «Механізм впливу жителя міста на якість житлово-комунальних послуг в м. Миколаєві» з рекомендаціями; Тест аналітичного документа на http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/ 05/Analiz_100512.pdf

Підвищено обізнаність громадськості м Миколаєва за викликами і вадах місцевого законодавства для забезпечення дієвості відповідного механізму на місцевому рівні .. А також можливостей громадськості (ОСН і неформальних будинкових комітетів) по захисту прав та інтересів споживачів послуг ЖКГ, які стануть реальністю у разі прийняття згідно з рекомендаціями дослідження проекту відповідного рішення міськвиконкому.
Про що протягом лютого-травня вийшла 24 матеріалів в ЗМІ та 8 у соціальних мережах. З них:
— Одна 20-хвилинна програма «Діалог» на ТРК МАРТ від 29 3 травня 2-ма повторами 30 травня і 1 червня. Відеосюжет також розміщений на http://www.youtube.com/watch?v=UUuZDsa62OQ&feature=youtu.be а також на сайті ФРММ http://frgn.mk.ua/?page_id=3664 а також http://youtu. be/UUuZDsa62OQ
— 31 матеріалів в інтернеті (23 матеріалів інтернет-сайтах, 8 матеріалів в соціальних мережах).
2. З урахуванням пропозицій учасників регіонального круглого столу 25.06.2012 і громадських обговорень 25.07.2012 Розроблено та подано на розгляд Миколаївському міському голові проект рішень міськвиконкому згідно з рекомендаціями аналітичного документа. Зокрема, проект рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій». Тест проекту рішення на http://frgn.mk.ua/?page_id=3664
3. Здійснені наступні фази компанії адвокасі:
По-перше, виявлено позиції Департаменту ЖКГ Мтколаівськоі міської ради та інших СІБ приймають рішення. Налагоджений діалог з Мікалаівськім міським головою В.Д. Чайкою з розгляду проекту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій».
По-друге, активізована громадськість для подальшої компанії адвокасі. Матеріали регіонального Кругле столу25.06.12 і 25.07.2012р.
По-третє, підвищена поінформованість громадськості м Миколаєва щодо можливостей громадськості (ОСН і неформальних будинкових комітетів) по захисту прав та інтересів споживачів послуг ЖКГ, які стануть реальністю у разі прийняття згідно з рекомендаціями дослідження проекту відповідного рішення міськвиконкому. За підсумками етапу вийшло 26 матеріалів у 2-го етапу проекту (протягом червня-серпня 2012 року). З них:
— 2 матеріалу в газетах (міська газета «Вечірній Миколаїв» http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=16515, обласна газета «Южная правда» http://www.up.mk.ua/ cgi-bin/page2st.php? param = 5507
— 4 сюжеті в новинах на місцевому каналах
— 20 матеріалів в інтернет-виданнях
По-чтверте Здійснено інформаційна компанія з активізації споживачів ЖК-послуг і тиску на департамент ЖКГ. Як результат -43 матеріалів у ЗМІ. З них: 2 в місцевих газетах 9 на місцевих телевізійних каналах (3 тематичних програм і 7 ​​сюжетів у новинах) 32 матеріалів в інтернет-виданнях.
Результатом компанії адвокасі на грудень 2012 р стала заява заступника миколаївського міського голови, директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради В. Гайдаржи на заключному МЕРО проекту 29.11.12р. Що відображено на 5 телевізійних місцевих каналах. Що також відображено в газеті Миколаївської міської ради «Вечірній Миколаїв» http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=17675, Південна правда і 19 інтенет-виданнях за результатами підсумкового заходу проекту 29.11.12р. Рекомендації підсумкового заходу проекту 29.1.12 р. на http://frgn.mk.ua/?page_id=3664

Досягнутий консенсус з Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та її виконавчим комітетом в оособі заступника міського голови та директора Департаменту ЖКГ паном В. Гайдаржи про доцільність прийняття виконавчим комітетом Миколаївської міської згідно з рекомендаціями дослідження проекту ФРММ http://www.frgn.mk.ua/wp -content/uploads/2012/05/Analiz_100512.pdf пакету рішень зокрема, як перший крок — проекту рішення «Про впорядкування надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій». http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/07/Proekt.doc. Про що публічно заявлено 29.11.12 року в малому залі міської ради на підсумковому круглому столу проекту (Заключна прес-конференція проекту) на тему: «Житлово-комунальні послуги — під контроль громадськості». Про що дізналися споживачі ЖК послуг м Миколаєва (не менше 300 тис.) з 27 матеріалів у ЗМІ. Зокрема вийшло: 2 статті в газетах, -6 матеріалів на телебаченні з їх розміщенням соціальних мережах і сайті ФРММ. З них, п’ять відео репортажів на 5 місцевих телевізійних каналах і одна 30-хвилинна програма «Добрий вечір» на ТРК НІС-TV ». А саме:
— Відео сюжет з Круглого столу 29.11.12г. ТРК »Сатурн» (http://www.youtube.com/watch?v=12-KEEqKRLI&feature=youtu.be).
— Відео сюжет з Круглого столу 29.11.12г. ТРК »МАРT» (http://www.youtube.com/watch?v=uj-jXSDyJ_E&feature=youtu.be).
— Відео сюжет з круглого столу 29.11.12г. ТРК «ТАК ТВ» (http://www.youtube.com/watch?v=KFw8dmnATAY&feature=youtu.be).
— Відео сюжет з Круглого столу 29.11.2012г. ТРК «Миколаїв» (http://www.youtube.com/watch?v=Y8Tst5OQIZM&feature=youtu.be).
— Відео сюжет з Круглого столу 29.11.2012 ТРК «НІС-ТВ» (http://www.youtube.com/watch?v=htEJD9fJI-0&feature=youtu.be).
— Відео сюжет. Телепередача «Добрий вечір» (ТРК НІС-ТВ) з Михайлом Золотухіним (http://www.youtube.com/watch?v=06rglp85EEU&feature=youtu.be).
— 19 матеріалів в інтернет-виданнях.

Досягнуто очікувані результати, які планувалися проектом:
Так. У цілому досягнута мета проекту.

Відгук цільової аудиторії та бенефіціаріїв проекту.

Лідери громадськості м Миколаєва — 23 члени Експертно громадської ради (ЄДР) виконавчого комітету Миколаївської міської ради по-перше, усвідомили актуальність впровадження в м Миколаєві механізму громадського контролю в ЖКГ. По-друге разпочали компанії громадського лобіювання нормативно-правого забезпечення згаданого механізму.

Труднощі в реалізації проекту (якщо були, як вони долалися):

Мало місце саботаж Департаменту ЖКГ Миколаївського ради. Опір подолано. Прийняття відповідного рішення міськвиконкому відбудеться в 1-му кварталі 2013 г..

Якою була інформаційна складова проекту, як поширювалися його результати:
За підсумками заходів проекту вийшло 100 матеріалів у місцевих ЗМІ. З них, 4 у друкованих ЗМІ, 9 — телебаченні, 82-інтернеті.
— Проведено 7 інформаційних компаній в соціальних медіа. Найбільш гострими були 2 компанії в жовтні-грудні 2012 р.
— Створено та поширений серед представників громадськості та органів влади збірник матеріалів проекту — брошура «Механізми впливу жителя Миколаєва на якість житлово-комунальних послуг (Аналіз місцевої нормативної бази про наявність механізмів впливу громадськості на забезпечення якісними житлово-комунальними послугами)». Текст брошури розміщено на сайті ФРММ http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/12/broshyraGKH.pdf

.

Що дала реалізація проекту безпосередньо самої організації та громадянському суспільству в цілому:
Для громадянського суспільства: На рівні міста створено:
— Механізм громадського контролю якості послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.
— «Експертно-громадська рада при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради як інструмент реалізації згаданого механізму громадського контролю.
Для ММГО «ФРММ»: Розширене імідж.

Яке майбутнє у цього проекту, збирається організація і далі працювати в цьому напрямку?
Буде продовжена компанія громадського лобіювання проекту рішення міськвиконкому Про впорядкування надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій ». http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/07/Proekt.doc Згідно з рекомендаціями дослідження проекту ФРММ http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2012/ 05/Analiz_100512.pdf
Спираючись на суспільний тиск та ЗМІ з одного боку, і органи державної влади з іншого буде продовжено діалог із заступником міських голови, директором департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради паном В. Гайларжи і в.о. Миколаївської міських голови В. Кореюгінім з виконання публічних заяв на круглому столі 29.11.12. Також буде оновлено співпраця експертів ФРММ, робочої групи проекту з працівниками Департаменту ЖКГ Миколаївського міських ради при доопрацюванні проекту рішення міськвиконкому гідної Напа на виконання рекомендацій дослідження проекту. Таким чином ми Плануючи досягти винесення та прийняття проектів рішення міськвиконкому Згідно рекомендацій дослідження проекту.
У перспективі, завдяки згаданій діяльності ФРММ і його партнерів по коаліції відбудеться зміна мережі, залучення нових партнерів до ініціативи у сфері проекту завдяки продовження інформаційної компанії з використанням новітніх медіа. Що буде підтверджено в журналі реєстрації ФРММ. Також завдяки інформації в ЗМІ про діяльність другого НУО та громадських лідерів у сфері проекта.Такім чином, діяльність ФРММ після закінчення проекту буде спрямована на впровадження рекомендацій дослідження ФРММ і міжрегіональної коаліції, як на рівні Миколаєва, так і на обласному, регіонального (Миколаївська , Херсонська області та АР Крим) та Національному рівнях шляхом:
— Проведення компанії адвокасі у м. Миколаєві спрямована на впровадження НПА, прийнятих у відповідність до рекомендацій дослідження проекту.
— Участь, як члена даної міжрегіональної коаліції в компанії адвокасі на Національному рівні, спрямованої на прийняття і впровадження НПА Відповідно до рекомендацій міжрегіонального коаліції проекту (координатор ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»)
— Ресурсної (міні-грантової, консультативної, інформаційної) підтримкою відповідних місцевих громадських груп (ОСН, НГО, будинкових / квартальних комітетів, ініціативних груп громадян) «Центру самоорганізації півдня України», Який діє на базі ФРММ та його партнерів у Миколаївській, Херсонській областях , АР Крим та в м. Севастополі.
Перспективи розширення цільової аудиторії проекту,
□ зростання протягом 3 років кількості зареєстрованих ОСН з 23 до 46 з рахунок:
— Моніторинг та оцінки «Експертно-громадською радою виконавчому комітету Миколаївської міської ради» виконання рішень міських ради № 48/12 від 2 вересня 2010 р. «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаїв на 2010-2014 роки» http :/ / ngik.gorsovet.mk.ua / ru / showdoc /? doc = 15724. і «Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Миколаєві на 2010-2011 роки (вн. змін І ДОП. № 46/6 від 13.05.10) http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/? doc = 14908.
— Створення та реєстрація ОСН на базі будинкових / квартальних комітетів, як результат застосування рішення міськвиконкому, буде прийнято в результаті компанії адвокасі проекту.
— Зростання протягом 3 років з 60 до 120 будинкових та квартальних комітетів, що представляють інтереси жителів у відповідність з згадано рішення міськвиконкому.

Можливі зовнішні і внутрішні джерела фінансування розвитку проекту.
• Для чого на базі ФРММ з 1 січня 2013 р при финасового підтримки МФ «Відродження» буде створено «ресурсний центр ОСН Миколаївщини»
• Фінансування з місцевого бюджету щорічне незалежної оцінки задоволеності городян якістю послуг в ЖКГ відповідність з Рішенням Миколаївської міських ради № 48/12 від 2010-09-02 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово — комунального господарства м.Миколаїв на 2010-2014 роки» http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=15724.
• Фінансування навчання керівників ОСН та представників будинкових / квартальних комітетів процедурам контролю якості ЖК послуг у відповідність з рішенням № 45/5 від 2010-04-22 «Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Миколаєві на 2010-2011 роки (вн. змін І ДОП. № 46/6 від 13.05.10) http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=14908, проекту рішення про продовження дії і фінансування якої з міських бюджету на 2012р. виноситься на найближчу сесію міськради.
• Фінансування за результатами конкурсів грантів ФРММ громадянських ініціатив ОСН, будинкових / квартальних комітетів з впровадження механізму впливу громадськості на забезпечення населення м. Миколаєва якісними житлово-коммунальними послугами за рахунок коштів місцевого бізнесу громадян, Міжнародних донорів, власних коштів ФРММ.
• Фінансова стабільність організації після завершення гранту.
ФРММ, як учасник міжнародного партнерства фондів місцевих громад www.p-cf, співпрацює з місцевими бізнесом місцевого самоврядування за технологією фонду ком’юніті, що передбачають підтримку програм-проектів з місцевих джерел. Є «залізний фонд» у розмірі 82 000 грн майже 1,5 рази більше 51 000 грн. ніж у грудні 2011 р.