Ресурсний центр ГУРТ

Ресурсний центр ГУРТ
Анализ интернет сайтаfree counters

Два рецепти від хвороб якості миколаївських доріг і благоустрою

Запропонувала 19 вересня2019 р Експертно-громадська рада міськвиконкому (ЕГР), звернувшись до миколаївського міського голови за результатами двох громадських аудитів ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва (ФРММ):

— «Ефективності витрат бюджету м. Миколаєва на утримання місцевих доріг та зелених насаджень» (за період 2017 – травень 2019 р.). Записка тут ;
— «Впровадження системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в органах місцевого самоврядування (за період 2017 – вересень 2019 р) Записка тут .

Громадські експерти, заслухав презентацію заступника голови ЕГР Михайла Золтухіна та методиста #ГромадськоїПрефектури Тетяни Золтухіной одноголосно підтримали наступні два рецепти:
По-перше, Запровадити у виконавчих органах Миколаївської міської ради систему внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;
По-друге, Здійснити комплекс заходів, що сформують місцеву політику розвитку та утримання дорожньої інфраструктури, виконав вимоги національного законодавств України.
В обговоренні проекту рішення активну участь взяли члени ЕГР: Роман Бойко, Олег Абрамов, Людмила Ринденко. А опонентом доповіді заступника голови ЕГР стала головний спеціаліст Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради Людмила Басова – Полтавцева. Відео
Далі – тези презентації щодо результатів громадського аудиту з описом ПРОЯВІВ, ПРИЧИН та відповідних ЛІКІВ хвороби поганих місцевих доріг.
ПРОЯВИ :
У літку 2019р у Миколаєві ми перевірили 150участків місцевих доріг , де протягом останніх двох років проведено ремонт. У 50% з них навіть слідів вже немає. ДОРОГИ (капітальний ремонт проведений в 2018р).Фото з прикладами доріг з 4-х районів міста, де був у 2018 проведено капітальний ремонт від червня 2019 р.:
Корабельний район Вул.Самойловича ,5а .:

Заводський район . Вул. Крилова 40/1

ПРИЧИНИ

1.1. Висновки аудиту впровадження у Миколаївському міськвиконкомі системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.

ОСНОВНА ХВОРОБА ВРЯДУВАННЯ М. МИКОЛАЄВА– повна відсутність системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (далі ВК-ВА).

У виконавчих органах миколаївської міської ради відсутнє нормативно-правове забезпечення впровадження системи ВК-ВА. Всі 22 головних розпорядників бюджетних коштів (ГРБК) не виконують бюджетне законодавство України щодо здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту діяльності в своїх та підвідомчих установах. 

Також відповіді ГРБК на запити публічної інформації свідчать про: 

 • Брак відповідних компетенції місцевих посадовців щодо суті, логістики та вимог національного законодавства. В офіційних відповідях — підміна системи ВК-ВА тільки заходами контролю. Так замість інформації про стан запровадження системи ВК-ВА – про заходи контролю фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств установ та організацій місцевих рад;
 • Перевищення повноважень Департаменту внутрішнього контролю та інших у здійсненні контрольно-ревізійних заходів в «середині» структури виконавчих органів місцевих рад. Дані повноваження не передбачені ЗУ «Про місцеве самоврядування».

1.2. Висновки аудиту аудиту ефективності утримання дорожньо-транспортної інфраструктури м. Миколаєва.

ОСНОВНІ ХВОРОБИ ВРЯДУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ 

Відсутнє стратегічне бачення розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури міста: 

Миколаївською міською радою не затверджено не тільки будь якого стратегічного документу, що унормовує розвиток автомобільних доріг, а навіть взагалі Стратегій розвитку міста на середньостроковий або довгостроковий період. 

Є Стратегічний план економічного розвитку м. Миколаєва, що у 2006р міська рада прийняла як концепцію https://mkrada.gov.ua/documents/460.html. Але навіть в даному програмному документі не визначено стратегічна /операційна ціль як розвиток автомобільних доріг в громаді 

У місцевих НПА жодної статистичної інформації щодо кількості та протяжності доріг Миколаєва, що потребують капітального, поточного ремонту. Паспорти місцевих доріг не відповідають вимогам національного законодавства України. Достовірність данних щодо доріг у паспортах бюджетних програм під питанням;

У програмі реформування та розвитку ЖКГ до 2019р, яка є підставою для фінансування означених робіт з міського бюджету:

 • Розподілення повноважень між розпорядниками  недоцільне та неефективне;
 • Надмірна кількість профільних розпорядників з дробленням та дублюванням функцій;
 • Нечіткість та розмитість цілей та завдань розпорядників;
 • Жодних середньострокових/ довгострокових планів по утриманню автомобільних доріг міста (поточні (ямкові) та капітальні ремонти) не існує. Розпорядники керуються тільки складеними оперативними на бюджетний рік планами закупівель. 

Маємо відсутність середньострокового планування діяльності розпорядників

 • Левова часка закупівель не підпадає під процедуру відкритих торгів

ЛІКИ (з рішення ЕГР від 19.09.2019):

Крок 1. Запровадити у виконавчих органах Миколаївської міської ради систему внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;

Крок 2, Здійснити комплекс заходів, що сформують місцеву політику розвитку та утримання дорожньої інфраструктури, виконав вимоги національного законодавств України.

А саме по крокам:

Крок 1, Запровадити у виконавчих органах Миколаївської міської ради систему внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту:

Для чого вжити таких першочергових кроків:

 • Миколаївському міському голові як керівнику робочої групі з питань демократичності, прозорості і ефективності бюджетного процесу у м. Миколаєві» (розпорядження міського голови №111р від 21.05.2018) призначити дату засідання відповідної робочої групи та забезпечити участь у ньому членів групи – представників структурних підрозділів виконавчих органів міської ради;
 • Миколаївському міському голові дручити членам робочої групи підготувати для прийняття виконавчими органами Миколаївської міської ради відповідний пакет рішень щодо запровадження системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту  у виконавчих органах Миколаївської міської ради.

Крок 2, Здійснити комплекс заходів, що сформують місцеву політику розвитку та утримання дорожньої інфраструктури, виконав вимоги національного законодавств України. Для чого рекомендувати органам місцевого самоврядування м. Миколаєва:

 • розробити для прийняття міською радою «Стратегію розвитку дорожньо-транспортної галузі м. Миколаєва». У відповідності до Стратегії сформувати та затвердити окрему цільову (галузеву) Програму розвитку дорожньо-транспортного господарства м. Миколаєва» з визначенням результативних показників виконання Програми;
 • упорядкувати та оптимізувати повноваження виконавчих органів міської ради по утриманню дорожньо-транспортної інфраструктури;
 • cкласти технічні паспорти доріг та вулиць міста у відповідності до діючого законодавства України, внести до них повний пакет інформації щодо структури та експлуатації дороги а також даних щодо проведених поточних/капітальних ремонтів;
 • cкладати предмети закупівель в означених сферах за принципом потенційного підвищення ефективності використання бюджетних коштів, розширення ринку постачальників відповідних робіт та послуг;
 • запровадити практику складання середньострокових планів ремонтних робіт, не допускати виконання робіт поточного і капітального ремонту дорожнього одягу у період кінець осені-взимку;
 • налагодити контроль з боку розпорядників виконавців ремонтних робіт щодо дотримання та виконання гарантійних договірних умов;
 • посилити контроль депутатським корпусом головних розпорядників бюджетних через запровадження періодичного звітування по стану виконання бюджетних програм, проведення процедур публічних закупівель, виконання договорів підрядником.

Прес-служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва»

________________________________________________________________________

Рекомендації щодо налагодження дієвої системи внутрішньго контролю та внутрішнього аудиту у виконавчих органах міської ради розроблено в рамках Проекту «Внутрішній контроль та аудит – як основа підвищення ефективності місцевих бюджетів у 4-х регіонів України», якій реалізує ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» за підтримки Уряду Великої Британії.

Проект реалізується в партнерстві з ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики»; ЛОГО «Громадська ініціатива Луганщини» (м. Сєверодонецьк Луганська область), ГО «Центр Доброчин» (м. Чернігів) та в рамках діяльності мережі «Ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>