Ресурсний центр ГУРТ

Ресурсний центр ГУРТ
Анализ интернет сайтаfree counters

Як зробити видатки на енергозбереження у Миколаєві більш ефективними

Саме такі рекомендації з прозорості, підзвітності та ефективності муніципальних управлінських послуг за результатами відповідного аналізу ГО «Фонд ініціативного розвитку» сформувала коаліція Громадська Префектура місцевим посадовцям, депутатам та громадськості. А саме:

Три рекомендації для представників органів місцевого самоврядування:

  1.  На виконання Ст. 20, 26, 28  Бюджетного кодексу України та відповідних пакетів НПА центральних органів виконавчої влади забезпечити прозорість і підзвітність бюджетного процесу та запуск системи управління внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у міськвиконкомі у сферах відповідальності 3-х міських департаментів (Енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій м. Миколаєва; Економічного розвитку, внутрішнього контролю, Фінансів), що відповідають за:
  • Публічне представлення на бюджетних слуханнях і офіційних ресурсах виконавчих органів місцевого самоврядування фактичної економії енергоресурсів та бюджетних коштів у розрізі програм та заходів «людською мовою»;
  • Налагодження механізму впливу системи щорічної оцінки ефективності бюджетних програм на пріоритети прогнозу місцевого прогнозу 2021- 2023р.; цільових і бюджетних програм і заходи бюджетних програм в у наступних бюджетних періодах та атестацію місцевих посадовців з наступними відповідними висновкам  керівництва щодо оплати праці посадовцям.
  1. На виконання вимог Статуту міста забезпечити дієвість таких механізмів місцевої демократії участі як громадські слухання, громадські дорадчі органи:

— Ініціювати проведення громадських слухань з питань ефективності реалізації політики енергозбереження у м. Миколаєві за період 2017-2020 р енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій м. Миколаєва зокрема, з використанням інформаційно-комунікативних е- технологій;

 — Створити при Департаменті енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій експертно- громадську раду.

  1. Департаменту розробити механізм включення завдань та заходів енергозбереження  у цільові та бюджетні програми з точки зору показників їх економічної доцільності. 

Рекомендація для представників громадськості: сформувати ініціативну групу зі створення експертно-громадської ради при Департаменті енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій;

Ці рекомендації були  погоджені учасниками підсумкового лютневого вебінару коаліції http://frgn.mk.ua/?p=11416.

Розгляд результатів моніторингу разом з ще 5-ю моніторингами громадських префектів заплановано на найближчому квітневому засіданні Експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Пост релізи громадських префектів:

Як зробити видатки на капітальні ремонти шкіл і дитячих садочків м. Миколаєві більш ефективними http://frgn.mk.ua/?p=11434

Як не платити тричі за шкільну освіту у м. Миколаєві? http://frgn.mk.ua/?p=11428

 

Дослідження проведено з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів шляхом запобігання недоцільного затвердження бюджетних асигнувань на енергозберігаючі програми та заходи.

Об’єктом дослідження є система формування та виконання бюджетних програм при реалізації місцевої політики енергозбереження м.Миколаєва за період 2017-2019 роки.

Предметом дослідження є обґрунтованість, повнота, своєчасність планування, нарахування, виділення, розподілу, виплати та звітності про використання коштів Департаментом енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міськради. 

 А також відповідність витрат планам, соціально-економічні  ризики та «слабкі місця», які містять бюджетні процеси та процедури, відповідність політики чинному законодавству та місцевій нормативній базі. Завдання етапів дослідження :

  1. Аналіз та моніторинг цільових та відповідних бюджетних програм 
  2. Запити публічної інформації та узагальнення інформації з відкритих баз даних
  3. Узагальнення та систематизація планів та  заходів бюджетних і цільових програм за об’єктами 
  4. Виявлення причин  неефективних, з точки зору економічної  доцільності, видатків місцевого бюджету
  5. Формулювання рецептів для посадовців, депутатів та  громадськості.

Гіпотеза дослідження: Недоцільне затвердження асигнувань за статтями бюджетних програм, що підвищує ризик неефективного використання бюджетних коштів Департаментом енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій м. Миколаєва. Гіпотезу перевірено по трьом критеріям: 

По–перше, відповідність цільових місцевих програм основним напрямкам стратегічних документів органам місцевого самоврядування міста/області;

По-друге, ефективність відповідних бюджетних програм;

По-третє, економічну ефективність інвестицій бюджетних видатків, у розрізі об’єктів комунальної власності ( 23 ЗОШ та ДНЗ):

— обсяг бюджетних коштів, витрачених на планування та проведення  заходів;

— обсяг споживання енергоносіїв до і після проведення енергозберігаючих заходів в натуральному і грошовому вираженні».

 

Так коментує перші результати громадського аудиту   Ганна Кашуба:

«…Нажаль, гіпотеза дослідження підтверджується. Політика енергозбереження у нашому місті зорієнтована, передусім, на процес витрачання бюджетних коштів, чим на результат — вимірний об’єм заощаджених ресурсів у натуральному і грошовому виразі, отриманий внаслідок  проведення енергозберігаючих заходів.

..Маємо брак ефективності та економічної доцільності місцевої політики енергозбереження та енергоефективності. Обсяг бюджетних видатків на діяльність Департаменту та  на заходи бюджетних програм, значно перевищує обсяг економії коштів та енергоресурсів, за результатами їх впровадження.

Співвідношення видатків на реалізацію бюджетних програм Департаментом енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій ММР  та економії бюджетних коштів внаслідок проведення політики енергозбереження у м.Миколаєві протягом 2017-2019р виглядає наступним чином: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За офіційними даними, обсяг економії бюджетних коштів внаслідок проведення політики енергозбереження в період 2017-2019 (Інформація з сайту Департаменту енергетики)http://energydep.mkrada.gov.ua:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Ми вважаємо, що причиною неефективної політики енергозбереження є домінування проектних та просвітницьких заходів  над роботами та послугами, що безпосередньо спрямовані на енерго-ресурсо-збереження. ( термосанація будівель/споруд, модернізація технологічного обладнання та мереж енерго/теплопостачання тощо).

Фактичні  заходи «Реконструкція з термосанацією» (2017-2018) окрім  проектних робіт, були проведені лише на 4-х з 23-х об’єктах : ЗОШ№3,  ЗОШ№60, ДНЗ №87, ДНЗ №52.

 Але тільки на одному  з цих об’єктів завершено проведення  робіт, тобто е можливість відстежити економію  бюджетних коштів, та підрахувати орієнтовно окупність цього  проекту для бюджету міста – ЗОШ №60….

Результати впровадження проекту реконструкції з термосанацією у  ЗОШ №60:

За інформацією, зібраною на сьогоднішній день зі звітів про виконання паспортів бюджетних програм та  відповідей від Департаменту енергетики, висновки такі:

Видатки  бюджету на виконання проекту (2017-2018р.) — 11 454 020,00 грн.

Річна економія коштів у 2019г — 88333,10 грн.

Окупність цього проекту — 129 років.

 Безумовно, динаміка зростання тарифів на енергоносії демонструє тенденцію до

зниження терміну окупності в середньо- та  довгостроковій перспективі. Але перспектива дуже довгострокова.

На сьогоднішній день, інформація  щодо окупності проекту ЗОШ№60 додатково уточняються.

….Є і добрі новини щодо реалізації політики енергозбереження:

Так першими наслідками  впровадження механізму ЕСКО щорічна економія бюджетних коштів склала:

у 2018 р.  — 1 391 462,95 грн .; у 2019 р. — 2 507 210,11грн.

Ця інформація отримана від Департаменту енергетики у відповідь на наші запити щодо обсягу економії бюджетних коштів, внаслідок впровадження політики енергозбереження у період 2017-2019р. у м. Миколаєві.

Але, згідно, паспортів та звітів про виконання паспортів бюджетних програм, в період 2017-2019г. не було запроваджено «ЕСКО- механізм». Тому ще очікуємо повну інформацію з цього питання. І маємо надію, що кошти на реалізацію «ЕСКО- механізм» залучено впровадження місцевих енергозберігаючих заходів на умовах муніципально-приватного партнерства. 

Якщо так, то і наше місто долучається до європейських практик, якими в Україні міг пишатись тільки  м. Київ.

І м. Миколаїв вже має і успішну історію взаємодії громадськості та влади:

Рекомендації дослідження стали основою грудневих рекомендацій громадської ради з питань ЖКГ та благоустрою у м. Миколаєві при департаменті ЖКГ. Рекомендації коаліції #Громадська Префектура враховані при прийнятті рішення № 56/62)від20.12.2019р щодо затвердження міської програми «Реформування т розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки» https://mkrada.gov.ua/documents/33285.html.

Так розділ «Теплий дім (енергозбереження)» відсутній! Таким чином, усунуто негативний фактор дублювання однакових заходів на рівні цільових програм, який мав місце у попередній Програмі «Реформування т розвитку ЖКГ м. Миколаєва , яка діяла у період 2015-2019 роки».

Сподіваємось, що практика взаємодії громадськості та органів місцевого самоврядування матиме продовження у сприйнятті наших подальших рекомендацій….».

 

Прес- служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва»— координатора коаліції #ГромадськаПрефектура.

Громадській аудит проведено в рамках проекту, що реалізує ГО «Фонд ініціативного розвитку» при підтримці Фонду розвитку міста Миколаєва за кошти NED (Вашингтон, США) та у склади коаліції #Громадська Префектура.

Коуч супровід Громадська Префектура здійснює ФРММ в рамках проекту «Громадська префектура для ефективності місцевих бюджетів» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольств США в України.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>