Ресурсний центр ГУРТ

Ресурсний центр ГУРТ
Анализ интернет сайтаfree counters

УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА КОШТАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬВОГО МЕТОДУ

12 грудня 2017 року  у прес-клубі Дніпропетровської обласної організації НСЖУ відбулася прес-конференція «Управління та контроль за коштами місцевих бюджетів Дніпропетровщини при застосуванні програмно-цільового методу».    

Голова правління ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики» Андреєв Олексій зазначив, що програмно-цільовий метод є новою для місцевих бюджетів формою управління бюджетними коштами, який пов’язаний із декларуванням розпорядником бюджетних коштів досягнення конкретних результатів та застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів. З 2017 року застосування програмно-цільового методу згідно до вимог Бюджетного Кодексу України стало обов’язковим для місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом.

Ключовим документом у застосуванні цього методу є паспорт бюджетної програми, який за кожною підпрограмою та завданням витрачання бюджетних витрат повинен визначати результативні показники — затрати, продукт, ефективність, якість. Показники затрат визнaчaють обсяги тa стpуктуpу pесуpсів, які зaбезпечують виконaння бюджетної пpогpaми тa хapaктеpизують стpуктуpу її витpaт. Покaзники пpодукту, що викоpистовуються для оцінки досягнення постaвленої мети. Цими показниками, зокрема,  є, обсяг виpобленої пpодукції, нaдaних послуг чи виконaних робіт на виконання бюджетної програми, кількість коpистувaчів товapaми тощо. Покaзники ефективності зaлежно від завдань бюджетної програми, можуть визнaчaтися як витpaти pесуpсів нa одиницю покaзникa пpодукту (економність); відношення мaксимaльної кількості виpоблених товapів (pобіт, послуг) до визнaченого обсягу фінaнсових pесуpсів. Показник якості хapaктеpизує досягнуті pезультaти якості ствоpеного пpодукту.

Вимоги до змісту паспортів бюджетних програм всановлює Міністерство фінансів України, а контролює виконання бюджетного законодавства органи Державного Казначейства України. За дисципліною виконання бюджетного законодавства слідкує визначений місцевою радою фінансовий орган. У м.Дніпро це Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради. Паспорти бюджетних програм є публічним документом та розміщаються на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування.

Дніпровською міською радою 06.12.2017р. було затверджено рішення про міський бюджет на 2018 рік з обсягом бюджету 13 млрд.грн.. Тепер протягом 45 днів головні розпорядники коштів Дніпровського міського бюджету повинні будуть скласти та затвердити паспорти бюджетних програм та оприлюднити їх на сайті міськради. Від того якими будуть ці документи залежить належне витрачання бюджетних коштів.

Заступник голови ГО «Спільнота активної молоді» Глушков Денис зазначив, що зміст большої кількості паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів міста Дніпра у 2017 році не відповідав вимогам чинного законодавства. Показники деяких з них викликають питання щодо ефективного використання бюджетних коштів.

Так, при дослідженні переважної більшості паспортів бюджетних програм, що визначають утримання апарату  департаментів міської ради виявлено відсутність показника ефективності «витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.». При самостійному розрахуванні витрат виявлена значна різниця у фінансуванні різних департаментів міськради. Рекордсменом з обсягу витрат на чиновників виявився Департамент іноваційного розвитку — більше 436 тис.грн., а утримання чиновника Департаменту охорони здоров’я – 187 тис.грн., а  Департаменту гуманітарної політики – 194 тис.грн..

В паспортах бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів, що стосуються завдань щодо будівництва, ремонту та реконструкції  будівель відсутні показники затрат, продукту та ефективності з одоницєю виміру площини (кв.м. тощо — «обсяг будівництва/ реконструкції , км (кв. м).»; «середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва/реконструкції об’єкта, тис. грн.» тощо).

Аналогічні вищенаведеним зауваження наявні до паспортів бюджетних програм:

  • «Інші заходи, повязані з економічною діяльністю» із сумою витрат — 23 млн.грн.. Цей паспорт бюджетної програми має завдання «Розвиток інфраструктури міста» та результативні показники, що не містять одиниць виміру площини та вартості робіт на одиницю площини (паспортом визначені — показник затрат «обсяг видатків на створення сучасного вигляду міста»;  показник продукту «кількість об’єктів, що планується привести до сучасного європейського вигляду»; показник ефективності «середні витрати на поліпшення 1 об’єкту»);
  • «Капітальний ремонт житлового фонду» із сумою витрат 55 млн.грн. за змістом якого передбачається проектувати та проводити капітальний ремонт та освітлення головних фасадів будівель житлового фонду. Показники затрат, продукту та ефективності паспорту не визначають ані загальну площу ремонту та освітдення фасадів (кв.м.), ані вартість ремонту та освітлення одиниці площі фасадів.

При дослідженні результативних показників паспорту  «Благоустрій міст, сіл, селищ»   Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР встановлено значну різницю показника ефективності «середні витрати на видалення 1 дерева» із аналогічним показником розпорядників бюджетних коштів інших місцевих бюджетнів.

 

Так, вартість видалення одного дерева згідно до інформації Департамента благоустрою та інфраструктури ДМР складає 5,540 тис.грн., а вартість аналогічної операції:

  • за даними Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації складає 1,3311 тис.грн.;
  • за даними Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА складає 1,985 тис.грн..

Директор ГО «Фонд розвитку міста Миколаїва» Михайло Золотухін розповів про мету та основні завдання  проекту «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5-ти областях півдня і сходу України», який реалізовується на території Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

У Дніпропетровській області об’єктом громадського моніторингу запровадження стали діяльність місцевих фінансових органів міст Дніпро, Новомосковськ, Нікополь, Жовті Води та Могилівської, Гречаноподівської, Новоолександрівської, Томаківської обєднаних територіальних громад.

Метою проекту є перевірка громадськими організаціями законності, доброчесності впровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі органами місцевого самоврядування, оцінка ефективності використання бюджетних грошей, а також визначення ступеня відповідальності бюджетного процесу. За йго думкою саме програмно-цільовий метод звужує поле для корупції і дозволяє місцевим органам влади ефективно і прозоро використовувати бюджетні кошти.

ДОГО «Дніпропетровський координаційно-ексепртний центр з питань регуляторної політики» тел. 067 722 50 46  E-mail: dcecrp@i.ua

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>